Britt-Louise och Jeanette nya ledare

publicerad 22 april 2022
- Av Berit Juhl
Britt-Louise Frykman började sitt nya jobb i oktober 2021, Jeanette Arvidsson en månad tidigare. Deras företrädare var välkända läkare på sjukhuset i Torsby.

Karin Lundin har varit sjukhuschef under många år och hennes efterträdare är idag Britt-Louise Frykman.
Eva Dahlén var verksamhetschef för medicinkliniken nu har Jeanette Arvidsson jobbet som hennes efterträdare.

Karin Lundin och Eva Dahlén finns kvar på sjukhuset och arbetar som läkare, vilket är en stor tillgång.
Den nya sjukhuschefen Britt-Louise Frykman är sjuksköterska och hon fick sitt första jobb på sjukhuset i Torsby 1985.  Hon har arbetat på flera avdelningar på sjukhuset, som på medicin- och på diabetesmottagningen. 1995 började hon arbeta som klinikföreståndare på medicinkliniken.
Britt-Louise har arbetat tillsammans med flera olika sjukhuschefer, men längst tillsammans med Karin Lundin. Sjukhuschefen känner väl till verksamheten och all personal som arbetar på sjukhuset.
Det är ett litet men väl fungerande sjukhus med otroligt bra och lojal personal.

Jeanette Arvidsson kom till sjukhuset 2001 som ny sjuksköterska. Hon började på en vårdavdelning för ortopedi. Efter några år läste hon vidare till specialistsjuksköterska inom intensivvård, och fick en tjänst på IVA i Torsby. Detta resulterade senare i en tjänst som biträdande avdelningschef för IVA.
Nu är hon verksamhetschef för medicinkliniken.

De två cheferna har flera planer för sjukhuset. De visar exemeplvis en annons som ska locka fler medarbetare till vården.  Den vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor. Den som är nyfiken på nytt jobb kan komma och hospitera på någon av avdelningarna på sjukhuset. Man får möjlighet att gå bredvid en sjuksköterska eller undersköterska och se vad arbetet i akutsjukvården innebär. Rekrytering är en stor och viktig utmaning, som alltid måste stå högt på agendan.
Det finns också planer för att starta sjuksköterskeutbildning på distans. Detta skulle ge större möjlighet till utbildning för boende i norra Värmland.

Nya sjuksköterskor som börjar på sjukhuset får sex veckors introduktion. Det finns goda möjligheter för all personal till individuell schemaläggning, handledning, rotationstjänstgöring på olika avdelningar och kompetensutveckling.
På sjukhuset finns även sedan länge ett inarbetat friskvårdskoncept med möjlighet till individuell träning och träning i grupp med instruktör. Alla medarbetare har, om verksamheten så tillåter, möjlighet att träna en timme i veckan på arbetstid. Båda poängterar vikten av en god arbetsmiljö för personalen. Alla måste få bra introduktion och få möjlighet till vidareutbildning och utveckling.
Det är populärt bland AT läkare att söka till sjukhuset i Torsby. Glädjande för året är att 119 AT-läkare har sökt och vill komma hit. Jeanette och Bengt Hansske, verksamhetschef för kirurgi/ortopedi och anestesi, deltar i rekrytering och intervjuer av de sökande.

Jeanette berättar om ett projekt som kommer att genomföras på en vårdavdelning hösten 2022. Det gäller rapport mellan personal som slutar respektive börjar på ett arbetspass.  Idag tar sjuksköterskan och undersköterskan emot rapport och går sedan runt till patienterna. Nu kommer rapporten att ske tillsammans med patienten istället. Målet är att göra patienten mer delaktig i sin egen vård.
Under coronapandemin har sjukvården stått inför nya utmaningar och stor omställning. Sakta men säkert ser man nu en ljusning och mycket börjar återgå till det normala. Under pandemin har sjukhuset trots allt lyckats upprätthålla en god produktion.

 

FAKTA
Historik
– Det allra äldsta sjukhuset i Torsby låg utanför Torsby på Kajsheden. Nuvarande sjukhusbyggnad var klar för invigning i mars 1924, om 2 år fyller sjukhuset 100 år.  I personalstyrkan fanns då 1 läkare och 5 sjuksköterskor och det fanns 60 vårdplatser. Idag består personalen av cirka 380 medarbetare och antalet vårdplatser är 80.
– 1949 tillkom BB med 12 vårdplatser (nu finns endast en förlossningsavdelning i Karlstad).
– 1959 fick sjukhuset en röntgenavdelning.
– I Torsby finns fint ett välfungerande sjukhus med modern teknik och kompetent personal som tar hand om dig om du blir sjuk.