Besök av nationell samordnare

publicerad 19 januari 2017
- Av Bo Bäckman
Pia Tham, ämnessakkunnig på regeringskansliet, Birgit Häger, biträdande socialchef, Ulf Lilja, socialchef, Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, regeringskansliet. Bild: ANNETTE LAURITZEN KARLSSON

Torsby (vb)

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, besökte på nytt Torsbys kommun. Besöket syftade till att följa upp kommunens förbättringsarbete och hon fann Torsbys exempel värda att presentera nationellt.

– Vi har anmält oss till att delta i kartläggningen av läget i socialtjänsten i de svenska kommunerna, berättar Ulf Lilja, socialchef i Torsby.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170120