Storsatsning i Sunne

publicerad 30 mars 2017
- Av Bo Bäckman
”Det är vi som är herre på täppan!” Barnen gräver för glatta livet och fick de hålla på kanske förskolan skulle vara klar tidigare än väntat, med den energin.

sunne (vb)

Sunne kommun gör en av sina största satsningar som gjorts under de senaste åren då Torvnäs förskola ska byggas. Här ska man bygga miljömässigt och pedagogiskt hållbart och man har planerat efter verksamhetens behov.

Pedagoger har fått vara med i planeringen och de känner sig mycket nöjda. Här ska det byggas flexibelt för att kunna anpassas till nya behov i framtiden och vara lönsamt på längre sikt. Kommunalfullmäktige tog beslutet den 6 mars.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170331