Riksdagsman på företagsbesök i Fryksdalen

publicerad 15 april 2022
- Av Marica Wall
Alireza Akhondi tillsammans med partikollegorna Mona Smedman, Claes Widell, Dag Nyström och Anna-Lena Carlsson.

Den 11 april besökte riksdagsledamot Alireza Akhondi och Marie Persson, Centerpartiets distriktsledare i Värmland, Torsby och Sunne kommun. På agendan stod företagsbesök och samtal med kommunpolitiker och dagen avslutades med ett medlemsmöte på Sunne bibliotek. Syftet var att ge en fördjupad inblick i landsbygdens förutsättningar och utmaningar.

Just nu är Alireza Akhondi (C), riksdagsledamot från Stockholms län med ansvar för arbetsmarknadspolitik, ute på en resa land och rike runt för att få med sig en samlad bild över de utmaningar och förutsättningar som landet står inför på arbetsmarknaden. Den 11 april bar färden till Torsby och Sunne och Centerpartiets distriktsledare i Värmland, Marie Persson, gjorde honom sällskap under dagen.
– Det vi tar med oss från idag är bland annat problemet med kompetensförsörjning, något som flera har lyft. Det ligger en svårighet i att hitta rätt personal, samtidigt som det både finns många lediga jobb och många arbetslösa. Problemet är att kompetensen inte matchas, säger Marie.

Lösningen på ett sådant problem hittas inte i ett enskilt beslut menar Alireza, men att olika pusselbitar gemensamt kan skapa bättre förutsättningar.
– I den här typen av frågor behöver man göra många saker och helst samtidigt, vilket inte direkt är politikens kännetecken. Kompetensförsörjningsproblemet finns dessutom överallt i flera sektorer trots att vi till exempel ser att det finns många lediga jobb på platsbanken. Vi har ett strukturproblem på arbetsmarknaden och det löses inte i en handvändning, säger Alireza.

Något som dock kan bidra till en lösning menar han är bland annat LAS-överenskommelsen. Det så kallade omställningspaketet ska exempelvis hjälpa till att kompensera för stora pensionsavgångar inom sjukvården och locka fler sjuksköterskor att läsa specialistutbildningar.
– Det innebär att personal kan välja att sätta sig i skolbänken och göra det med 80 procent av sin lön. Alla bitarna hör ihop och vi hoppas att det ska få en stor gemensamt effekt av de enskilda pusselbitarna.

Marie instämmer och menar att omställningspaketet kan vara just den förutsättningen som behövs för att människor på landsbygden ska kunna skola om sig om stanna kvar.
Förra veckan fattades ett beslut i primärvårdsreformen, som Centerpartiet fick igenom i januariavtalet, som man hoppas ska locka fler att stanna i sjukvårdsyrken liksom motivera fler att våga satsa på en karriär inom branschen.
– Det är en styrningsfråga som kommer att få långtgående effekter i hur sjukvården organiseras och för personalens förutsättningar för att trivas och finnas kvar. Det är jag väldigt stolt över att vi har fått igenom, säger Alireza.

En annan stor och aktuell fråga på agendan är framtiden för landet bönder och vilka förutsättningar de behöver för att klara av utmaningarna de står inför.
– Framtiden för de svenska bönderna är högst osäker. Vi vet inte hur säkerhetsläget kommer att utvecklas och Putins irrationalitet har stört leveranskedjan ytterligare. Det finns risk för att det ska bli brist på varor som Adblue, en viktig tillsats i diesel, och konstgödsel, och sedan har vi själva elefanten i glashuset, inflationstrycket som drivs av gas- och oljeproblematiken. Det ger en ackumulerad effekt för den enskilde producenten och det gör att de måste betala jättehöga priser för till exempel foder.

Bondepaketet som tagits fram beskriver Alireza som ett plåster på ett väldigt djupt sår som ännu inte går att överblicka.
Dagen delades upp mellan olika besök hos bland annat kommunpolitiker och företag och avslutades med ett medlemsmöte på Sunne bibliotek.
– Torsby och Sunne är spännande kommuner eftersom de utgör en stor del av länets yta och dessutom är stora när det gäller besöksnäringen. Idag har vi bland annat träffat företaget Vestre som har en otroligt intressant verksamhet som har expanderat samtidigt som de har utvecklat ett bra hållbarhetstänk, berättar Marie Persson.

– De här resorna är viktiga för att lära känna Sverige på djupet och för att ta reda på vad vi behöver göra nu för att inte lämna någon bakom oss, för det gagnar ingen, säger Alireza Akhondi.