Nya ytor för bättre integration

publicerad 5 oktober 2018
- Av Värmlandsbygden

Nya odlingslotter, utegym och multiarena ska passa alla

SUNNE

Det kommunala fastighetsbolaget skulle anlägga en odlingslotter. Det slutade med ett större område med utegym och multiarena utöver de tilltänkta odlingslotterna.  Vi tänkte göra något för bostadsområdet och då kom vi fram till att vi skulle ordna med odlingslotter. Sen utvecklades…

Text: ANDREAS HANSSON