Med fokus på äldres hälsa

publicerad 26 maj 2016
- Av Bo Bäckman
Det är trångt i konferenssalen idag. Det är mest kvinnor som hittat hit.
Det är trångt i konferenssalen idag. Det är mest kvinnor som hittat hit.

SUNNE (vb)

Konferensen Allt det goda har genomförts för sjätte året och är ett samarbete som går ut på att gemensamt driva utvecklingsfrågor inom hälsa, vård och omsorg. Det är Region Värmland tillsammans med kommunerna och landstinget i Värmland, som bjudit in till konferensen.

300 personer har hörsammat inbjudan och idag är det fullsatt i konferenssalarna. Allt för värmlänningarnas bästa och för att öka kunskapen om varandras förutsättningar och främja samverkan. Yvonne Lennemyr, strateg på region Värmland, inleder.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160527