Intresset stort för Södra Viken

publicerad 8 december 2016
- Av Bo Bäckman
Det var mycket att se och förundras över denna dag.

SÖDRA VIKEN (VB)

Vad vore skogen och transporterna utan Södra Viken? Så börjar en liten folder om utbildningen inom skogsoch transportnäringen. Skolan startades 1947 och från och med 2003 drivs den av Sunne kommun.

På skolan finns idag tre gymnasieprogram, Naturbruksprogrammet inriktning skog, Fordons- och transportprogrammet inriktning transport. Gymnasiesärskolans naturbruksprogram med inriktning för skog, mark och djur samt fordonsprogrammet för Fordonsvård och logistik.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161209