Inspirerande om framtiden

publicerad 31 mars 2016
- Av Bo Bäckman
Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare, är nästa föreläsare.
Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare, är nästa föreläsare.

sunne (vb)

Sunne kommun inbjöd ett stort antal personer, som kan tänkas vara intresserade av att få veta vilka möjligheter som finns för byggnation i Sunne. Här finns fastighetsägare, byggherrar, konsulter, bankfolk, exploatörer med flera.

Ansvariga för dagen är Leif Jansson, markexploatering och Johanna Bergsman, planarkitekt i Sunne kommun. Föreläsarna är sex till antalet och specialister inom sitt område. Det är mycket på programmet som ska presenteras och många frågor ställs.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160401


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram