Barn och unga bestämmer

publicerad 30 april 2022
- Av Marica Wall
Ungdomsstyrelsen består av barn och unga mellan 8 och 15 år och de har möjlighet att fatta egna beslut i olika frågor.

På långfredagen anordnades ett LAN för unga i Elofsrud och spelkvällen är en av många aktiviteter som bygdegårdens ungdomsstyrelse varit med och beslutat om. Frida Vasiliou, som är ordförande i bygdegårdsföreningen, ser klara fördelar med att låta barnen vara med och bestämma.

Bygdegårdsföreningen i Elofsrud ville hitta ett sätt att få yngre att engagera sig i bygdegården och de aktiviteter som anordnades. Det resulterade i en ungdomsstyrelse som startade upp under 2020 där barn och unga inte bara för lära sig om styrelsearbete utan också får vara med och fatta beslut. Ungdomsstyrelsen består av nästan lika många killar som tjejer i åldrarna mellan åtta och femton år.
– Deras idéer och tankar lyfts i den stora styrelsen, men när det är något de kan besluta om själva får de göra det. Bland annat har de fått vara med och planera LAN-kvällarna och berätta hur de vill ha det.

Frida förklarar att de vid sitt senaste möte bland annat övat på att rösta om olika styrelseposter och att fokus för arbetet med ungdomsstyrelsen är att låta lusten styra.
– De har många förslag och idéer och förhoppningen är att vi ska träna på fler moment som till exempel hur man skriver motioner, så att de får med sig det i livet. Det är inte jättelätt att få folk till ideella verksamheter men barnen visar ett stort intresse och det ger så otroligt mycket tillbaka.

Föreningen har också fått medel från Occupy bygdegården, som är ett ungdomsprojekt finansierat av Boverket, vilket har öppnat upp för fler möjligheter.
– Vi har bland annat anordnat en filmskapardag där en person kom och gjorde film tillsammans med barnen och de fick prova på olika tekniker. Sedan hade vi en filmdag när alla barnens filmer visades. Vi har också haft pyssel- och brädspelskvällar och träffar där vi gjort smoothies till exempel. Det viktigaste för dem var att de också skulle få vara med och bestämma och det har väckt ett intresse för vad bygdegården är till för.

Frida är inne på sitt åttonde år som ordförande i föreningen och bor ett stenkast från bygdegården som hon kan överblicka från sitt köksfönster.
– Det är fantastiskt roligt att det finns så mycket potential. Det är bara fantasin som sätter begränsningarna och nu har vi ett år framför oss som är späckat med aktiviteter. Det känns så viktigt att värna om hembygden och se till att det finns evenemang på hemmaplan som alla kan delta på.

Deras mest populära aktivitet är den årliga spökvandringen som växt sig allt större för varje år. Dit lockas långväga gäster från både Kil och Arvika, liksom Karlstad och Väse. I höstas kom 240 besökare och föreningen höll på i en vecka med att bygga och förbereda.
– Vi har verkligen lärt oss att göra rekvisita, säger Frida och skrattar.
– Nu har vi flera hundra objekt i lagret och vi har lärt oss både att jobba med papier-maché och att gjuta i betong.

Närmast i tid väntar nu en kväll med Eurovision på storbildsskärm och Frida hoppas att de ska lyckas förmedla framtidsbilden som styrelsen satt upp att det ska vara en bygdegård för alla, oavsett var man kommer från.
– Vi vill att alla ska kunna delta. Det är också fantastiskt roligt att se att arbetet betyder så mycket för invånarna här. Det är förstås mycket jobb som ligger bakom, men det ger samtidigt så mycket energi tillbaka, säger Frida Vasiliou.


Frida Vasiliou är ordförande i Elofsruds bygdegårdsförening och hon ser bara fördelar med att låta barn och unga vara med och bestämma om bygdegårdens framtid.
Foto: PRIVAT