Gamla macken blev ett lyft

publicerad 29 december 2017
- Av Bo Bäckman
Bo Strandberg försöker alltid handla lokalt och han tycker det är viktigt med den service som Lars Eriksson har kunskapen att ge.

storfors (vb)

OKQ8 stängde den bemannade stationen vid riksväg 63. Lokalerna stod tomma – tills Lars Eriksson flyttade sin Elonbutik.
– Flytten innebar ökad omsättning, säger han.

Det har gått ett år sedan vitvaruhandeln flyttade in i de gamla macklokalerna. A

Text: DENNIS J HALL
Bild: EVA WIKLUND

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171229