Fortfarande hotad

publicerad 30 oktober 2015
- Av Bo Bäckman
Ordförande i Distriktsrådet, Sven-Erik Rhen, hoppas att macken har en framtid, men då måste man visa bättre resultat. ”Maj månads resultat låg på minus 40.000, tre sommarmånader gav ett plus på 57.800 kronor, men framtiden för macken är tyvärr fortfarande oviss.”
Ordförande i Distriktsrådet, Sven-Erik Rhen, hoppas att macken har en framtid, men då måste man visa bättre resultat.

storfors (vb)

Den nedläggningshotade macken i Storfors har de senaste tre månaderna visat positivt resultat. Om detta räcker för att anläggningen fortsätta vara i drift är dock högst osäkert i dagsläget.
– Vi gör allt vi kan för att påverka den allmänna inställningen, säger Sven-Erik Rhen, av av fyra ledamöter i det lokala Distriktsrådet.

Under maj månad gick anläggningen med ett stort minus, ett resultat som man bröt redan månaden efter. De senaste tre månaderna har man fått positiva resultat, men den 19 november tas beslut av styrelsen i OKQ8-Värmland.

Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151030