Fortsatt förtroende för Timmy

publicerad 16 april 2022
- Av Britt-Louise Hoberg
Centerpartiet i Säffle jobbar med valrörelsen. Här ser vi Anders Nilsson, Bengt Enneby, Kenneth Andersson, Mona Smedman, Dag Rogne, Timmy Svensson och Catarina Nilsson.

Centerpartiet i Säffle har åter utsett Timmy Svensson till ordförande. Han bor på Värmlandsnäs och jobbar som lärare i Grums kommun.

Timmy är uppväxt i Botilsäter, Värmlandsnäs, och han är utbildad lärare samt har anställning vid Grums kommun, inom fritidshem. Vid Centerns kretsstämma i mars valdes Timmy åter till ordförande för Centerpartiet i Säffle. Timmy berättar att:
– Det råder stort intresse för Centerpartiet i Säffle.  Vi får våra  medlemmar att bli engagerade och jobba för Säffles bästa. Dessutom är folk nyfikna på vår politik.  Vi är inne i valrörelsen, men egentligen pågår den hela tiden, även mellan valen.

– Jag anser att det är bra med olika partier och åsikter. Vi har högt till tak, med en tydlig väg framåt. Alltså vi har olikheter men vårt grundmål är detsamma för Säffles bästa. Det gäller att få balans och vi vågar satsa, därför att det är värdefullt med samsyn i dialog, inte för egen vinnings skull.

– Säffle kommun består av många starka bygder, där finns det byalag, utvecklingsgrupper, kulturföreningar och hembygdsföreningar, som består av ideella krafter. Det råder en bra kombination mellan landsbygd och samhälle i kommunen. Utbyggnad av fiber i Säffle kommun är ett exempel där dialog och arbete gick bra. Vi hade några olikheter men när vi enades blev det bra.  Turism och fritidssatsningar är andra exempel som gynnar hela kommunen och har fungerat bra gällande dialog och förankring.

– Vi har lyckats få folk att flytta hit och arbeta här samt satsa på egna jobb och företag. Vi har liksom andra kommuner utmaningar, men jag ser det som att utmaningar också kan vara positiva trender.

– Vi finns för att nå inom våra olika kommundelar, där vi representerar Centerpartiet i Säffle. Vi sitter för väljarnas skulle inte för vår egen. Det är roligt att träffa olika partier, men även kommuninvånarna ger  glädje och energi. Vi skall vara tillgängliga, här finns ingen hierarki. Vi är inte farliga att prata med. Vi vill personifiera valrörelsen.

 


Timmy Svensson, ordförande i Centerpartiet Säffle, anser att det är bra med olika partier och åsikter.
Foto: PRIVAT


Visa kommentarer (0)