För en giftfri miljö

publicerad 21 april 2016
- Av Bo Bäckman
Erika Göransson Bild: PRIVAT
Erika Göransson Bild: PRIVAT

säffle (vb)

Säffle kommun genomför under våren 2016 projektet Kemikaliefri förskola och skola – en inventering av förskolor och skolor i kommunen för att hjälpa personalen att välja kemikaliefria material. Projektledare är Erika Göransson som tidigare arbetat i Karlstad med samma frågor.

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål är ”Giftfri miljö”. Målet innebär att inga ämnen som skapats eller utvunnits av samhället ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Text: MARI NÄLSÉN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160422