Vi fixar spåren

publicerad 4 mars 2016
- Av Bo Bäckman
Samarbete: Jan-Ove Larsson, Filip Ideskär, anställd på gården, Martin Larsson, Mikael Persson från Ramseruds grus och Stefan Larsson ordnar snön på skidstadion i Värmlands Nysäter.
Samarbete: Jan-Ove Larsson, Filip Ideskär, anställd på gården, Martin Larsson, Mikael Persson från Ramseruds grus och Stefan Larsson ordnar snön på skidstadion i Värmlands Nysäter.

Säffle (vb)

På Torp Väststuga i Värmlands Nysäter bedriver bröderna Jan- Ove, Stefan och Martin Larsson lantbruk med mjölkkor, uppfödning av tjurar, spannmålsproduktion och entreprenad bland mycket annat. Inte ens under vintern står maskinerna stilla. Man använder exempelvis gödselspridaren till att anlägga skidspår.

Tre traktorer och en lastmaskin dundrar upp mot Gillberga skidklubb. De senaste dagarnas töväder har gjort att spåren på slingan är lite dåliga och behöver lite ny snö. Något som bröderna Larsson ordnar till med hjälp av en lastmaskin, två gödselspridare och en hembyggd spårfräs. Skidklubben har egna snö – kanoner som gör snö nattetid.

Allt läggs i en stor hög och när spåren behöver förbättras kommer bröderna Larsson åkande från sin närliggande gård och ser till att jobbet blir gjort. Till sin hjälp har de den lokala entreprenörsfirman Ramseruds grus som antingen hjälper till eller lånar ut en av sina hjullastare. Ibland, som idag, lånar man också in ytterligare en gödselspridare från en granne.

– Vi har haft entreprenaden med snökörning, fräsning och spårläggning här på klubben i säkert 20 år nu, berättar Jan- Ove Larsson. Hjullastaren lastar snö i gödselspridaren med sin stora skopa. Sedan dundrar traktorn iväg och sprider ut lasset. Proceduren upprepas tills det finns snö överallt. Då tar man fram fräsen som fördelar ut snön jämnt.

bliprenumerant_varmland_440px

Slutligen dras spåren med hjälp av spårskoter. Ibland är det bröderna Larsson som gör det och ibland någon från skidklubben. Omkring 50 timmar lägger de på anläggningen varje år och det gör att maskiner som gödselspridaren blir använda även under vintersäsongen när den annars bara skulle stå stilla. Att sprida snö med spridaren fungerar bra, man behöver bara sätta plåtarna bak lite tätare så att snön sprids jämnare.

Sen ska den ju vara ordentligt rengjord också. I år var Gillberga skidklubb den enda klubben i Värmland som hade körklara skidspår innan jul trots det milda väd – ret. Detta tack vare engagemanget från Martin, Stefan och Jan-Ove Larsson. – Vi gör det här för bygden och för de som bor här och man ska komma ihåg att det är samarbete mellan föreningar, företag och folk som gör att det går att driva en anläggning som den här, berättar Martin Larsson och tillägger att snökörningen har fått ytterligare en positiv effekt.

– Vi har börjat åka skidor. På gården Torp Väststuga har bröderna Larsson 120 mjölkkor som mjölkas i mjölkgrop. Tjurarna av mjölk – ras föds upp och slaktas. Man odlar spannmål på 550 hektar. På gården finns en stor spannmålsanläggning där det finns möjlighet att förutom den egna säden ta emot och torka åt andra lantbrukare i närheten. Man sysslar även med entreprenad till andra lantbrukare, brukar sin egen skog, har verkstad med service och visst vägunderhåll.

Text och bild: MARI NÄLSÉN