Betesmarkerna restaureras

publicerad 26 oktober 2018
- Av Värmlandsbygden

Arbetshelg på Lurö mitt i Vänern

Svetlana och Alisa drar ris och eldar på en av öarna i Lurö skärgård.

LURÖ (VB)

1987 bildades Luröskärgårdens Natur- och kulturförening som har till syfte att bevara och utveckla de kultur- och landskapsvärden som finns i Skärgården. Två gånger per år har föreningen arbetshelger ute i skärgården. Häromveckan var det dags för årets sista. Arbetshelgen…

Text: MARI NÄLSÉN. Bild: JOHAN LINDH