Vill vi ha kvar detta

publicerad 23 februari 2018
- Av Värmlandsbygden

Betande djur i hagmarkerna, sädesfält som vajar i vinden, grönsaker i rader på åkrarna, skogar som ger oss råvaror, fantastisk natur. Kaféer, shopping och stadsliv i centrum. Bruket som livsnerv i en bygd, yrkesfiske- och fritidsbåtarna i hamnen, kraftverksdammar som producerar miljövänlig el. Visst är det så vi vill ha det?
Tyvärr kan man ha farhågan att mycket av det är hotat.

Text: ADAM SLOTTNER