Vill se en ny färdriktning

publicerad 16 februari 2018
- Av Värmlandsbygden
Daniel Bäckström (C)

Den rödgröna regeringen är nu inne på sitt fjärde regeringsår. Ofta hör vi statsministern och övriga ministrar uttala hur bra det går för Sverige och att regeringens politik ger önskad effekt.

Men i realiteten finns det många tecken som visar det motsatta. Vi ser hur klyvningen ökar mellan människor och områden i vårt land, trots internationell högkonjunktur och ökad handel. Regeringen straffbeskattar företagen, låter vårdköerna växa och bedriver en orättvis jobbpolitik. Samtidigt ökar klimatutsläppen.
Politiken kännetecknas av osäkerhet, misslyckad integration och otrygghet. Rättsstaten har brister och många rapporter om gängkriminalitet och dödsskjutningar visar på det stora utanförskapet.