Vi måste bruka och förvalta

publicerad 3 augusti 2018
- Av Värmlandsbygden

Inte förbruka och förstöra

I klimatförändringarnas spår kommer extrema väderhändelser med svår torka, skogsbränder och översvämningar som följd.

I fyra år har jag representerat Värmland som ledamot i Sveriges riksdag. Det har varit intensivt, omväxlande och lärorikt. Hösten 2014 blev jag ledamot i försvarsutskottet och centerpartiets försvarspolitiske talesperson. Säkerhetsläget försämrades snabbt och det har därför varit viktigt att förhandla fram mer pengar till försvaret för att öka landets samlade försvarsförmåga.

Efter många år av centraliseringar och nedskärningar är vårt samhälle mycket sårbart, såväl civilt som militärt. Befintliga resurser klarar vardagens behov men räcker inte till vid samhällsstörningar. Vi behöver stärka försörjningstryggheten och öka vår livsmedelsproduktion. Vi måste också ha fler poliser på landsbygden så att folk får snabb hjälp.

Sommarens varma och torra väder med missväxt och många stora skogsbränder har satt hård press på Sveriges krisberedskap. Skog för miljardbelopp har gått förlorade och många drabbade bönder känner stor förtvivlan och oro över hur de ska klara vintern.  Det här visar hur viktigt det är med fungerande krisberedskap och en långsiktig jordbrukspolitik som tar frågor om vår trygghet på allvar.

I spåren av klimatförändringarnas extrema väderhändelser följer svår torka, skogsbränder och översvämningar. Ett bättre klimat, god miljö och grön tillväxt kräver att vi brukar och förvaltar, inte förbrukar och förstör och att vi samarbetar över de gränser som naturkatastrofer och föroreningar inte bryr sig om. Vi måste anpassa vårt samhälle och bli bättre rustade att klara av ett förändrat klimat.  Brandförsvaret måste också stärkas i hela landet så vi blir bättre på att bekämpa bränder och hantera naturkatastrofer.

Grunden för den gröna omställningen som behövs för att möta klimathotet finns ofta på landsbygden. Samtidigt är det just landsbygdens företagare och eldsjälar som drabbas hårt av klimatförändringarnas förödande konsekvenser. Extremväder hotar vår matförsörjning och bönder tvingas nödslakta djur. Vi måste stärka Sveriges beredskap och stötta de som är motorn i den gröna omställningen.

Utgångspunkten för mitt engagemang är att ta ansvar och konstruktivt driva de frågor som gör att lokala sammanhang och landsbygden kan utvecklas. Jag vill att det ska gå att bo, leva och arbeta i hela landet. Människor ska kunna känna framtidstro.

Höstens val kommer därför vara viktigare än på länge. Vi står inför avgörande vägval där grundläggande värden som Sverige vilar på hotas av populism, extremism och främlingsfientlighet. En röst på Centerpartiet är en röst för medmänsklighet och öppenhet, jämställdhet och trygghet, miljö och utveckling i hela landet.