Väljarna kräver lyhörda partier

publicerad 2 februari 2018
- Av Bo Bäckman

Ny Demokrati fångade upp där det svenska missnöjet och motståndet pyrde som mest på 1990-talet. Partiet försvann år 2000. Däremot, det politiska tankegodset partiet lämnade bakom, det lever än. 18 år senare planeras en nyuppstart. Men finns efterfrågan?

NyD:s företrädare påstod att det stod närmare verkligheten, att det var ett verklighetens folk, och representerade folkets egentliga tankar och åsikter. Alla inom politiken som ser sig som upplysta, hamnar till slut i periferin. Ändå ska dessa partier inte underskattas.

Kanske lyckas ingen nystart av just detta parti, men även i dagens Sverige efterfrågas dessa partier. Missnöjet mot politiken, och kanske främst politikerna, är på sina håll ganska utbrett. Våldet ökar, och i och med detta byggs det upp en genomsyrande rädsla. Alternativa medier gör sitt yttersta för att utnyttja denna rädsla och applicera den på alla tänkbara samhällsområden. Ett sätt att underhålla efterfrågan.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202