Utveckla hellre än straffa

publicerad 30 juni 2017
- Av Bo Bäckman

Regeringen går vidare med sin flygskatt men Centerpartiet har ett bättre förslag, generellt bör vi försöka gå mot att ersätta teknik snarare än att straffa beteenden.

Under en längre tid har regeringen flaggat för att man vill införa en skatt på flygresor i Sverige. Argumentet är att motverka koldioxidutsläppen som flyget orsakar men har fått kritik främst på grund av att det är svårt att visa på att just den effekten kommer kunna uppnås. Denna fråga har snurrat länge i debatten och till och med fått Alliansen att hota med att lägga ett misstroendevotum mot finansministern om den förs in i budgeten, vilket låg bakom förra veckans stök i riksdagen. Frågan väcker onekligen känslor.

Klimatkrisen är akut, problembilden är inget vi behöver diskutera utan den är redan tydlig. Transporter generellt är en del av detta, deras förbränning av fossila bränslen bidrar till utsläppen. Flyget är en av dessa transporter, och därför är det relevant att diskutera hur flygets utsläpp kan minska, på samma sätt som vi behöver gör med alla trafikslag.

Hanna Marie Björklund
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170630