Utmaningar för partierna

publicerad 27 april 2017
- Av Bo Bäckman

Visst är det bra att unga är intresserade av politiska frågor. Men det är oroande att deras förtroende för partipolitik och politiker sviktar. Förtroendet är till och med lägre än det är för arbetsförmedlingen. Så är det om man får tro undersökningen Ungdomsbarometern.

Anton Landehag, expert vid Ungdomsbarometern, säger till Svenska Dagbladet (19/4) att det ökade politiska engagemanget hänger ihop med en ökad tro på den egna möjligheten att påverka. Man engagerar sig i olika sakpolitiska organisationer eller ändrar vanor. ”Om du som ung i dag vill göra nåt åt klimatproblemen – då slutar du äta kött, handlar ekologiskt med mera. I någon mening kan man prata om en livsstilsdimension som blivit politisk”, säger Anton Landehag.

Sven Erik Jansson
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428