Sverige sätter nya världsledande klimatmål

publicerad 16 april 2022
- Av Värmlandsbygden
Rickard Nordin (C), klimatpolitisk talesperson.

Sveriges nya nationella klimatmål har nu presenterats av Miljömålsberedningen. Målen blir både skarpare och mer ambitiösa.
– Det här är en seger för klimatet, för konkurrenskraften och för synen på hur ny teknik kan hjälpa oss ur klimatkrisen, säger Rickard Nordin (C), klimatpolitisk talesperson.

Klimatkrisen är en av vår tids stora ödesfrågor. Mycket mer måste göras för att minska utsläppen om vi ska kunna nå målen i Parisavtalet, och det måste göras snabbare. Nu har Centerpartiet tillsammans med de andra riksdagspartierna enats om nya, skarpare klimatmål för Sverige de kommande åren.
– Det här är världsledande klimatmål som visar att Sverige på allvar tar på sig ledartröjan för klimatet. Det handlar inte minst om ett större fokus på hur vi kan bidra till att utsläppen minskar även i andra länder, säger Rickard Nordin.

Miljömålsberedningen kompletteras nu med mål om klimatpåverkan från konsumtion, samt klimatnyttan från export. Det ena handlar om vår svenska konsumtions klimatpåverkan när det gäller utländska produkter, så att vi bättre bidrar till minskade utsläpp i andra länder. Det andra målet handlar om hur vi i Sverige kan producera och exportera mer klimatvänligt – vilket inte minst rör vårt fossilfria stål, mer svenskt livsmedel och ökad el-export.
Målen kommer bland annat bidra till en större efterfrågan på svensk livsmedelsproduktion, eftersom Sverige idag har ett av världens mest klimatsmarta jordbruk.
– Om vi kan exportera mer klimatsmarta produkter till andra länder skapas bättre förutsättningar lantbruken och företagen i Sverige – samtidigt som utsläppen minskar i andra länder när vår export av el, livsmedel eller stål tränger undan smutsigare alternativ, säger Rickard Nordin.

De mål som Miljömålsberedningen föreslår är:

  • Mål för konsumtionens klimatpåverkan, inklusive ett långsiktigt mål om att nå nettonollutsläpp till 2045.
  • Mål för exportens klimatpåverkan.
  • Mål om att inkludera den internationella flygets och sjöfartens klimatpåverkan i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål.
  • Mål om att inkludera koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes transporter till 2030.
  • Mål om att utsläppen från offentligt upp­handlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt. Miljömålsberedningen föreslår även ett paket styrmedel och åtgärder inom detta område, inklusive ett krav att beakta de nationella klimatmålen i offentlig upphandling.