Svenska skogens storhet tjusar

publicerad 2 december 2016
- Av Bo Bäckman

Årets Skogsbarometer är en fröjdefull läsning. Skogsbarometern, LRF Konsults och Swedbank och sparbankernas årliga Sifo-undersökning bland landets skogsägare, visar en optimistisk bild av skogsägandet. Vid en jämförelse med föregående års siffror går det att se varför.

Skogsbarometern 2015 visade att 53 procent inte hade några lån alls på sin skogsfastighet. 2016 har markant ändrade siffror tagit plats. 66 procent av skogsägarna har numera inga lån alls på skogsfastigheten. Och bland de skogsägare som är äldre än 60 år saknar hela 75 procent lån på skogsfastigheten. Att jämföra med föregående års 66 procent.

Och dessutom serprognoserna för lönsamheten mycket goda ut. 52 procent anser att lönsamheten är tillfredsställande eller till och med mycket god. Även långtidsprognosen ser bra ut. Inte undra på att skogen ses som ett välgrundat investeringsobjekt. 60 procent av skogsägarna skulle därför, om de hade pengarna över, gärna investera en miljon kronor.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161202