Svart sektor utan kontroll

publicerad 1 september 2017
- Av Bo Bäckman

Kriminella företag räknar med utebliven kontroll. Detta utgör en mellanrubrik i en artikel på SVT:s hemsida angående Uppdrag Gransk – nings reportage om svartarbete i Sverige. En talande bild. För snart tio år sedan beräknade man att staten, alltså vi alla tillsammans, förlorar 66 miljarder årligen på allt arbete som utförs svart. Summan lär inte vara mindre i dag.

Lika arg som man blir på dem som anser sig ha rätt att utnyttja människor och kringgå lagen, lika trött blir man på att staten verkar ha noll och intet av kontrollverksamhet. Det är så liten risk att bli avslöjad att den är värd att ta för den som saknar skam i kroppen.

Det blir snudd på komiskt med alla de otaliga krav på både stort och smått som sätts upp i olika upphandlingar. Hur mycket arbete som läggs ner på att ha både livrem och hängslen i underlaget för att allt ska bli rätt. Sen finns ingen, eller bristfällig, uppföljning på hur reg lerna följs.

Eva Bofride (C)
Centerpressens Nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170901


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram