Skolpolitik ger opinionspoäng

publicerad 5 oktober 2017
- Av Bo Bäckman

Är det skolans uppgift att lägga grunden till ett livslångt lärande? Inte om vi ska tro på vad utbildningsministern Gustav Fridolin verkar anse. Han ser hellre att lärandet läggs på fritiden genom föräldrars samt studieförbunds engagemang. Istället för att lyfta skolan verkar ministern nu hellre anpassa sig efter det rådande status quo.

Gårdagens skola gav tydliga riktlinjer kring yrkesval. Att ångra sig var lönlöst. Detta garanterade utbildade för att fylla utrymmen på lediga arbetsplatser. Passar det dagens skola? En skola som ska utbilda unga för en ganska oviss framtid, med tanke på arbetsmarknadens kontinuerliga åtstramningar genom både automatisering och robotisering.

Gustav Fridolin (MP) framstår därför (AB debatt 26/9) som lite nyvaken inför framtiden när han istället för att presentera en övertygande och revolutionerande plan för att lärande och kunskapstörst ska hamna i fokus, istället hyllar lätta läxor.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171006