Skjutningar är hela samhällets misslyckande

publicerad 14 september 2017
- Av Bo Bäckman

Skjutningar har nu blivit vår vardag. De hamnar inte ens på löpsedlar längre. Det vi behöver komma ihåg är att det tyvärr är vår ovilja att engagera oss som nu visar sig. Varje gång en ung människa löser en konflikt genom att skjuta någon, har hela samhället misslyckats.

Gör samhället tillräckligt för att motverka de krafter som ligger bakom skjutningarna? Det är en fråga vi alla behöver ställa oss. Och om vi enbart ser till långsiktiga lösningar finns det mycket mer vi kan göra.

Någon gång möter vi alla barn som skulle behöva vår hjälp. Kanske bara genom enkla saker som bekräftelse eller motivation genom uppmuntrande ord. Vi stärker barnens självkänsla och inkluderar dem även i vår viktiga gemenskap. Vi visar att de har ett värde i samhället bortom den misär de växer upp i. Ibland är detta fullt tillräckligt. Men ibland behövs det upprepade insatser.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170915