Se över systemet med gode män

publicerad 12 januari 2017
- Av Bo Bäckman

Runt om i landet finns personer som på sin fritid ställer upp som gode män. Kanske är det på grund av behovet hos någon nära, kanske var det viljan att göra något konkret för ett bättre samhälle som gjorde att man tog på sig uppdraget som god man.

En god man får den som inte är myndig och saknar förmyndare eller andra som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Uppdraget kräver en hel del, både vad gäller kunskaper om samhället och omdöme. Det handlar inte bara om att sköta ekonomi, utan också sådant som kontakter med myndigheter, boenden och vård.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113