Rättvisa måste även gälla nätet

publicerad 19 februari 2016
- Av Bo Bäckman

Utredningen om kränkningar på nätet har kommit med sitt slutförslag. De lyckas väl med att balansera de olika rättigheterna som spelar in i frågan.

Lagen behöver ständigt utvärderas särskilt när det gäller hur väl den håller jämna steg med den tekniska utvecklingen. Debatten om nätsäkerhet och kränkningar på nätet handlar om hur lagstiftningen behöver ta hänsyn till hur ett brott kan begås, och hur det bör straffas.

Digitaliseringen har förutom att möjliggöra utveckling och innovation även möjliggjort att kränkningar kan spridas på ett helt nytt sätt. I ett samhälle där värderingar fortfarande delvis styrs av patriarkala hedersuppfattningar om kvinnors sexualitet är fenomenet ”hämndporr” ett särskilt skrämmande exempel på hur ett sådant brott kan ta sig uttryck. Bilder på kvinnor i sexuella sammanhang sprids på internet, kvinnor utsätts för ovälkomna mail, närmanden, samtal, att ständigt utsättas för kränkningen att inte få bestämma själv över vilka som får se deras kroppar.

Hanna Marie Björklund
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160219