Rättvis politik eftersträvas från norr till söder

publicerad 22 april 2022
- Av Pernilla Möllberg
Hela gänget bestående av föreläsare från Landsbygdsturnén, medarrangörer och förväntansfulla åhörare utanför Molkoms folkhögskola.

Det krisar i Sveriges landsbygdskommuner. Sjukvården nedmonteras, skolor läggs ner och postkontor försvinner. El, skog och malm exporteras utan att  vinsterna stannar kvar.
Den negativa trenden måste brytas och en rättvis politik för hela landet eftersträvas. Organisering i lokalsamhället och samverkan med den kommunala demokratin ska leda till en bättre framtid.

Den 12 april arrangerades ett diskussionsforum för allmänheten på Molkoms folkhögskola. Biträdande rektor Peter Gillenstrand hälsade välkommen och evenemanget arrangerades i samarbete med Värmland Visar Världen Vägen (VVVV), Studieförbundet Vuxenskolan och Hela Sverige ska leva.
Föreläsare var Lars Igeland, tidigare journalist och lärare med ett gediget intresse för miljöfrågor, verksam både internationellt, på riksnivå samt lokalt.
Ellie Cijvat, universitetslektor och representant för Stad och land-nätverket, berättade att man värnar ett levande naturbruk och en matförsörjning som gynnar den biologiska mångfalden.
– Vi jobbar för solidaritet, en rättvis klimatomställning och gemensamma lösningar. Vi kallar oss även SOL nätverket, vilket både står för stad och land, men även för solidaritet, organisering, lokalsamhällen.

På länk deltog journalisten Arne Müller och han framhävde vikten av att jordbruk och matproduktion måste bli mer lokal.
– Vad gäller energiutbyggnaden i Sverige, ger den väldigt lite tillbaka till det lokala i form av vinster eller jobb. Andra länder har regler för det, men inte Sverige, vilket är negativt. Även trenden att de statliga jobben centraliseras till städerna måste brytas, poängterar Arne.

Han gav även exempel på där man flyttat fram landsbygdens position och kommit med lösningar, som i Arjeplogs kommun där har man en app som underlättar samåkande och att man norrut faktiskt kan odla potatis.
– Det fungerar bra, ett kallt klimat kräver mindre bekämpningsmedel. Men man måste också förstå, att ett hållbart jordbruk innebär mer arbetskraft, förklarar Arne.

Åsa Johansson, regionråd i opposition för Region Värmland  pratade om arbetet inom politiken och Kerstin Brandelius berättade om nedskärningarna inom sjukvården.
Kerstin deltog i BB-ockupationen av Sollefteå sjukhus som var en protest mot nedläggningen av Sollefteå BB 2014. Kerstin vet vad hon talar om, hon kan sin sak.
– Vi ockuperade sjukhuset för att det skulle finnas kvar och för alla kvinnors rätt till en säker, trygg och nära förlossning. Allt centreras till de större städerna och man måste nu börja tänka annorlunda. Politikerna måste börja lyssna på de människor som arbetar inom vården, de människor som faktiskt besitter kunskapen om hur vården ska fungera, säger hon med eftertryck.

Föreningen Värmland Visar Världen Vägen, VVVV, bildades 2019 i syfte att bygga hållbara broar mellan stad och land. Ordföranden Marica Möller förklarar att man räknar ofta på hur mycket en levande landsbygd får kosta, men att VVVV vänder på perspektivet.
– Har vi råd med urbaniseringen, vad ska den kosta? Motsättningen mellan stad och landsbygd måste bort. Vi vill belysa att det finns en ömsesidig symbios mellan de båda och att vägen till det uthålliga samhället måste byggas på den insikten. Vi ifrågasätter den urbana normen som grundprincip för samhällsutveckling, förklarar Marika.

Hon och maken Olle Göransson driver Torfolk Gård i Hagfors kommun och de säljer egenodlade produkter såsom sylt och grönsaker. De arbetar för en grönare värld och deras produkter är ekologiska och KRAV-märkta. De deltog i projektet “grön lönsam tillväxt i Hagfors kommun” tillsammans med Global Kunskap.
– Den som äter, odlar eller producerar har ett gemensamt ansvar för en långsiktig hållbarhet. Offentliga upphandlingar med grön, lokal upphandling spelar en väldigt stor roll och är oerhört viktig, säger Olle som tillsammans med Marika också var initiativtagare till kvällens diskussionsafton.