Ökad tillsyn bättre än förbud

publicerad 17 mars 2017
- Av Bo Bäckman

Trots att Sverige ofta kan upplevas som ett nästan sönderbyråkratiserat land, verkar det orimligt lätt att lura systemet.

Uppgifterna i rapporten ”Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013-2016” är skrämmande. Rapporten är skriven av Centrum för asymmetriska hotoch terrorismstudier vid Försvarshögskolan som presenteras av Finansinspektionen.

Där kan man läsa att personer som väljer att åka och strida för terrorgruppen IS gör det med hjälp av svenskt barnbidrag och ersättning som ska gå till funktionshindrade. Det är provocerande på så många olika sätt att det inte går att begripa hur det kan få förekomma. Hur våra system kan vara så totalt öppna för missbruk.

Eva Bofride
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317