Ny regionindelning

publicerad 18 mars 2016
- Av Bo Bäckman

Indelningskommitténs arbete med att ersätta dagens läns- och landstingsindelning med en ny regionindelning går nu in i en ny fas då ett diskussionsunderlag på den nya indelningen nyligen presenterats.

Centerpartiet i Värmland välkomnar underlaget och är positiva till att indelningskommittén delar vår syn på att de bästa förutsättningarna för Värmland är att ingå i en region med Västra Götaland. Centerpartiet anser att regionreformen även måste innebära en decentraliseringsreform. En förutsättning är att ytterligare statlig makt och resurser flyttas till regional nivå.

Daniel Bäckström
Riksdagsledamot Centerpartiet
Jane Larsson
Landstingsråd Centerpartiet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160318