Mjölk är mer än en dryck

publicerad 21 april 2016
- Av Bo Bäckman

Ett av Gotlands största mjölkföretag gick i konkurs för en tid sedan. Två gårdar med sammanlagt 600 koplatser och sju anställda.

Förhoppningen är att företaget ska kunna drivas vidare men för dem som lagt sin själ och sitt hjärta i att få det att fungera är det självklart ett tungt slag. Och för branschen ännu en spik i kistan.

Mjölkens vara eller inte vara har länge diskuteras utifrån flera olika perspektiv. Det som förr var rena medicinen har i dag blivit tveksamt både hälso- och miljömässigt. Som vanligt blir debatten polariserad men de flesta förstår nog ändå att mjölken varken är medicin eller vårt största klimathot.

Även om somliga målar ut korna som planetens största klimathot men säger inget om bilar, flyg och tåg. Rim och reson saknas totalt.

EVA BOFRIDE
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160422