Minska väntetiden

publicerad 8 september 2016
- Av Bo Bäckman

Sverige behöver lägga i nästa växel och få ut nyanlända på arbetsmarknaden. Det gnisslar betänkligt från motorn, och ofta kraschar den till och med.

Arbetslösheten för vissa grupper i samhället är alldeles för hög, men paradoxalt nog råder det också kraftig brist på kvalificerad arbetskraft. Våra integrationsmöjligheter behöver, och kan bli, exceptionella, för att kunna möta det verkliga behovet.

För en optimalt fungerande integration behövs det olika parter som både kan samarbeta och enskilt sträva mot olika mål. Det är olika delar där det brister förvånansvärt mycket, inte minst matchningen på arbetsmarknaden. Även valideringen av utbildningar går att starkt ifrågasätta.

Mathias Grimpe (C)
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160909