Merkel – Europas frihetsgudinna

publicerad 11 mars 2016
- Av Bo Bäckman

Frihet, det är det som präglar hela Angela Merkels gärningar sedan uppväxten. Det är därför inte märkligt att förbundskanslern vill fortsätta på samma bana för flyktingpolitiken. Och även om Europa gungar mer än betänkligt och politiska ledare omkring henne bannar hennes ställningstagande, står hon kvar starkare än någonsin. Det är svårt att inte beundra hennes mod.

Europa 2016 är på inga sätt nära någon unison lösning på flyktingfrågan. Men samtidigt som det krisar betänkligt vid gränsen mellan Grekland och Makedonien, strävar man på i exempelvis Bryssel för att komma fram till lösningar som kan föra frågan framåt. Lösningar som både människor på flykt och ledare är i yttersta behov av. Utan dessa kommer de humanitära konsekvenserna att fördjupas ännu mer och det vi i dagsläget kallar för katastrofliknande kommer på sin höjd framstå som en blek kopia av det som komma kan. Lösningen stavas samarbete.

Mattias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160311