Mediepolitik med ny logik

publicerad 20 november 2015
- Av Bo Bäckman

Den första delrapporten av den stora Medieutredningen har nu presenterats av utredaren Anette Novak. Det är mest en analys av dagsläget och vilka frågor som behöver nya lösningar.

Framför allt är det presstödet som behöver moderniseras. Hittills har ingen regering vågat göra mer än kosmetiska förändringar, samtidigt har mediebranschen genomgått en så stor förändring att dagens system är totalt ologiskt.

Dagens presstöd utgår till papperstidningar, trots att de flesta medieföretag i dag distribuerar sitt innehåll i en rad andra kanaler. Många tidningar skulle inte klara sig utan presstödet, därför ägnar medie – företagen mycken möda åt att anpassa sin verksamhet efter presstödsreglerna, istället för det mer naturliga, det omvända.

Eva Bofride
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151120