Många fötter och förstanamn

publicerad 1 juni 2018
- Av Värmlandsbygden
Frida Pettersson är förstanamnet på Karlstads kommunlista för Centerpartiet. Det är också första gången hon skriver i Värmlandsbygdens Centerspalt. Välkommen Frida, säger vi på Värmlandsbygdens redaktion.

Det finns några gånger när jag har läst ”1. Frida Pettersson”, dvs. att det är jag som står högst upp på en lista. I tävlingssammanhang där det gällt att springa snabbt, hoppa långt osv. så kan vi säga att jag fick kämpa. Inom bollsporter har jag varit bra på att stå i vägen och på så sätt avbryta anfall, men det ledde aldrig till några placeringar på en lista. För er som inte känner till det så är det jag

som är förstanamn på Centerpartiet Karlstads kommunlista. Med tidigare blygsamma resultat på listor i övriga sammanhang, och då jag vet att det finns flera av er läsare som inte känner mig och vad jag står för, tänkte jag ta tillfälle i akt att skriva om vem jag är och vad jag står för.

Nu kommer jag att låta som en människa med många fötter, men trots min bildliga beskrivning så har jag i verkligheten två. Jag har mina fötter inom flera olika områden, både genom egna och närståendes erfarenheter. Det är stad och land, skola när den inte fungerar och fungerar, arbetslöshet och sysselsättning, utanförskap och delaktighet, praktiska jobb och akademiska studier, småföretag och aktiebolag.

Framförallt är det två fötter som står stadigt i Karlstad kommun. Jag flyttade hit 2010 och kärleken till Karlstad kom direkt. Det är här jag vill leva och bo, och jag vill att alla som bor och kommer hit känner det samma. För varför engagerar jag mig politiskt? Jo, för att jag tror på att Centerpartiets politik är till nytta för oss alla, och för att jag vill vara med och skapa en bra nutid och framtid.

I min politik vill jag först och främst jobba med Centerpartiets värderingar. I grunden finns alla människors lika rätt och värde och att alla ska känna att de har makt över sina egna liv. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. I kampanjer som nu pågår över hela landet så pratar vi om framtidstro, och det vill jag att alla invånare i Karlstad ska känna.

Hur översätter jag det då i praktiken? Bl. a. vill jag arbeta för att alla våra barn ska ha det bra, att det finns förskolor runt om i Karlstad och tillräckligt många för att skapa mindre grupper och bättre arbetsmiljö för pedagogerna. Jag vill arbeta för att de åsikter och förslag som kommer tas tillvara på och att bra återkoppling sker. Jag vill fortsätta arbeta för ett grönt samhällsbygge, där det finns en variation av bostäder, platser för möte och engagemang, grönytor för aktivitet och rekreation.

Kommunen ska fokusera på sina huvuduppgifter och göra rum för dem som har engagemang och vilja att driva företag, föreningar och evenemang. I Karlstad ska du kunna bo, transportera dig, arbeta, vara trygg med att skola och vård fungerar. En stad där du får vara förstanamnet i ditt eget liv och där du kan sätta ner dina fötter som du vill. Jag hoppas du vill höra mer om den politik som vi i Centerpartiet Karlstad arbetar för, och att jag får ert förtroende att arbeta med politiken.

Frida Pettersson

Centerpartiet Karlstad