Livet ska vara meningsfullt…

publicerad 7 september 2018
- Av Värmlandsbygden

…både i städerna och på landsbygden

Under senaste åren har en stark konjunktur med framgångsrika företag och hårt arbetande människor gett vårt land en god ekonomisk utveckling. Men trots att möjligheterna har varit goda har regeringen under den gångna mandatperioden inte genomfört de strukturreformer som behövs för att bygga Sverige långsiktigt starkt. Centerpartiet vill se en politik som ökar företagandet och ger hållbar tillväxt i hela landet.

Vi vill bidra med långsiktighet och ansvarstagande och göra åtgärder så att fler får arbete och tillväxten ökar under nästa mandatperiod. Vårt mål är att Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i och att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

”Vårt mål är att Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i och att detska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.”

Sveriges välstånd är helt beroende av jobbskapande företag. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för onödig byråkrati.

Centerpartiet vill förenkla för företagen och göra en skattereform så det blir billigare att anställa och mer rörlighet på arbetsmarknaden. Ett skattesystem som gynnar företagande är mycket viktigt för att långsiktigt kunna utveckla välfärden och göra satsningar på exempelvis sjukvård och polis.

Synen på företagens roll i samhället behöver också utvecklas och det måste löna sig att ta ansvar. Vår utgångspunkt är att skatterna ska vara låga på arbete och företagande och höga på det som är skadligt för samhälle och miljö.

Företagen måste ges större möjligheter att växa och kunna göra egna investeringar. Kostnaderna för att anställa behöver därför sänkas och skatterna på låga inkomster bli lägre för att de med svagare ekonomisk ställning ska kunna stå på egna ben. Centerpartiet vill också sänka skatten för pensionärer med lägst inkomst och bryta människors utanförskap. Inom några år förväntas utsatta grupper utgöra närmare 80 procent av de arbetssökande. Denna utveckling är allvarlig och måste brytas.

Att företag har tillgång till kompetent arbetskraft är avgörande för att kunna utvecklas och växa. Annars blir risken stor att svenska företag tvingas flytta utomlands och utländska investeringar hamnar i andra länder. Bristande kompetensförsörjning är också skadligt för tillväxten. Centerpartiet vill därför stärka möjligheten till omställning mitt i livet. På alla nivåer ska utbildningarna ha nära samverkan med arbetsmarknaden så att utbildning leder till jobb.

Trygghetssystemen behöver också anpassas till företagares behov och fler entreprenörer behövs för att förbättra välfärden.

En stark företagsamhet förutsätter också bättre infrastruktur i hela landet. För oss centerpartister är det viktigt att inte någon del av Sverige lämnas utanför när investerar görs i vägar och järnvägar. På landsbygden är företag lika beroende av en fungerande infrastruktur som i storstäderna. Vi vill därför rusta vägar och järnvägar, skapa goda förutsättningar för sjöfarten och regionala flygplatser och förbättra tillgången till bredband och fungerande mobiltelefoni.