Lantbrukets dag i riksdagen

publicerad 22 december 2017
- Av Bo Bäckman
Lantmännens ordförande Per Lindahl och Magnus Oscarsson, arrangör för lantbrukets dag.

SVerige (VB)

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) och Hushållningssällskapet samlade till Lantbrukets dag i riksdagen. Bland de konkreta resultat som kom ut av dagen var att försöka ändra skrivningen i miljöbalken om att jordbruk är miljöfarlig verksamhet.

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) har kommit med flera engagerade initiativ för jordbruket.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: PRIVAT

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171222