Kvotering i styrelser?

publicerad 21 juli 2016
- Av Bo Bäckman

I sin första regeringsförklaring hösten 2014 skrev den rödgröna regeringen: ”Regeringen kommer att göra en avstämning av könsfördelningen i börsbolagens styrelser efter bolagsstämmorna 2016. Om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år 2016 presenteras ett lagförslag om kvotering”.

Redan förra våren inledde regeringen arbetet med en sådan lag och justitieminister Morgan Johansson flaggade då för att han kunde tänka sig att upplösa bolag som bryter mot reglerna eller införa kännbara vitesbelopp.

Sven Erik Jansson
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160722