Jag vill stå stadigt när det blåser

publicerad 17 augusti 2018
- Av Värmlandsbygden
När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka vill vi centerpartister gå framåt. Ur oro vill vi låta handlingskraft växa fram. Ur handlingskraft resultat och ur resultat en återvunnen framtidstro över hela landet. Bild: PIXABAY

För tjugo år sedan valdes jag in som ny ledamot i kommunfullmäktige i Säffle. Det kändes stort att bli en av de 49 invånarna med mandat att representera och ta beslut för vår befolkning.

Som ungdomskandidater fick jag och Mona Jonasson (idag Smedman) tidigt förtroendet att företräda vårt parti vid utfrågningar, debatter och valstugearbete hemma i Säffle. Vi kände det starka stödet från kommunalråd och partigrupp och vi var med på valaffischer med tydliga budskap om jobben, skolan, vården och omsorgen.

Det inspirerade och lade grunden för vårt samhällsengagemang. Idag är vi centerpartiets värmländska toppkandidater till riksdagen.

Jag bär med mig erfarenheterna av hur det var att tidigt få bära ansvar och komma in i det politiska arbetet. Hur det var att inte alltid ha eller få rätt. Värdet av att vara konstruktiv och lyssna in hela gruppen så att alla som ville skulle få säga sin mening innan vi tog beslut.

Att prövas i det praktiska och vara ledare i lokala sammanhang innebär ofta viktiga lärdomar för att senare kunna agera regionalt och nationellt. Om jag själv inte klarar av att följa andras ledarskap kan jag inte vara en god ledare över andra.

Det sambandet tål att reflektera över, inte minst i vår tid där misstro mot myndigheter och politiker ofta kommer upp till ytan.

Många av mina grundläggande värderingar formades tidigt i familjen, scouterna och söndagsskolan. Om hur vi människor ska bemöta varandra, ta ansvar och se glädjen i att arbeta. Det handlar mycket om medmänsklighet och att forma en positiv livssyn. Att stå upp för den svage, hjälpa varandra och att söka det som är gott för dem man möter. Att ta vara på möjligheterna och inte fastna i problemen.

En viktig utgångspunkt är också att stå för sin uppfattning och vara ärlig även när det inte anses vara politiskt korrekt i omgivningen eller kan få stora konsekvenser.

Vår tid behöver förtroendevalda med integritet, som håller vad de lovar, inte byter fot beroende på vilket sammanhang de vistas i eller som vänder kappan efter hur vindarna blåser. Vi behöver goda förebilder som värderar befolkningen och samhällsutvecklingen betydligt högre än sin egen politiska karriär eller försörjning.

Det krävs representanter som orkar stå kvar när det blåser och som har förmågan att nå resultat.

Om några veckor blir det ännu ett val. Den politiska kartbilden är inte densamma som för fyra år sedan. Trots stark högkonjunktur är det ofta svårt att få arbete eller bostad. I många bygder känner inte människor någon framtidstro. Oro, fruktan, misstänksamhet och otrygghet har tagit över.

Men ännu finns det hopp. Hur vi sätter fokus för de närmaste åren kommer bli avgörande. När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka vill vi centerpartister gå framåt. Tillsammans kan vi se till att morgondagen inte bara är lika bra som idag eller igår, utan blir ännu bättre. Ur oro vill vi låta handlingskraft växa fram. Ur handlingskraft resultat och ur resultat en återvunnen framtidstro över hela landet.