IT i skolan – framgången hägrar

publicerad 17 september 2015
- Av Bo Bäckman

Varför har elever datorer och lärplattor i skolan? Frågan är viktig, inte minst med tanke på den Pisarapport som lyfter det ingen tänker på – högre internetnärvaro ger inte högre IT-kunskaper. Sverige, om än inte ensamma om kunskapsluckan, bör tänka igenom hur vi använder IT i undervisningen, och om det är eleverna som ska stå för kunskapsinhämtningen.

Att bara sätta en lärplatta i handen på en elev, utan handledning, hur stor är chansen då att eleven når fram till de kunskapsmässiga målen? Inte särskilt stora har OECD och Pisa kunnat visa oss. Skärmtid, och då hög sådan, hade möjligtvis kunnat leda till mer kunskap, men har i flera länder istället kunnat kopplas till raka motsatsen.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150918