Innovationer leder framåt

publicerad 20 oktober 2016
- Av Bo Bäckman

När stora företag som Ericsson krisar och genomför neddragningar, då gäller det att se om huset, det vill säga Sverige. Annars riskerar vi bli allt annat än det åtråvärda föregångslandet.

Vi har tyvärr all anledning till att vara oroliga över stora företags problem. Ofta drabbar dessas neddragningar mindre orter, inte sällan före detta bruksorter där en arbetsgivare stått för majoriteten av arbetstillfällena som erbjuds i kommunen. När då ett företag i Ericssons storleksordning börjar sända oroväckande signaler vitt och brett, då behöver vi en regering med framförhållning, en som inte enbart reagerar. En regering som har tydliga strategier kring krisberedskap och åtgärdspaket, och som dessutom i förväg gjort rätt satsningar. Alternativet är massarbetslöshet.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021