Inget sällskapsspel

publicerad 22 oktober 2015
- Av Bo Bäckman

Onsdagens partiledardebatt i riksdagen var den andra partiledardebatten på några dagar. Det kom väl inte att tillhöra de mest spännande, om än i ett ganska högt tonläge. Och som man kunde ana kom flyktingfrågan att ta en stor del av debattiden. Jobbfrågan och klimatpolitiken kom upp. Dessutom hanns också regeringsfrågan med.

Samarbetsregeringen kallar den sig, Stefan Löfvens ministär. Av det märktes inte mycket i Löfvens inledningsanförande. Han välkomnade visserligen inledningsvis de samtal som ska komma till vad gäller den akuta flyktingsituationen. ”Jag är beredd att lyssna på alla förslag. Politisk prestige får inte hind – ra”, var beskedet. Men sedan var det slut på samförståndet. ”Nu är det början på vändningen. Det går inte att skattesänka sig till bättre järnvägsunderhåll”.

Sven Erik Jansson
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151023