Hopplöshetens regering

publicerad 22 januari 2016
- Av Bo Bäckman

Svenskarna ser mörkt på framtiden och den nuvarande regeringen har till stora delar ansvaret för svartsynen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför årligen en undersökning av svenskarnas attityder. Resultaten från undersökningen 2015 har presenterats. Det är ingen stor undersökning, bara runt 1000 som svarat, men utslaget ger ändå en bra bild av svenskarnas syn på sitt land.

2012 var svenskarna väldigt nöjda. 60 procent svarade att Sverige var ett mycket bra land att leva i. I den undersökning som nu presenteras har den andelen sjunkit till 39 procent. Hälften av de tillfrågade anser att Sverige är ett ganska bra land att leva i. Att nästan 90 procent anser att Sverige är ett mycket eller ganska bra land att leva i är naturligtvis i grunden positivt, men andelen var 97 procent 2012. Andelen som svarar att Sverige är ett ganska dåligt eller mycket dåligt land att leva i har ökat från tre procent 2012 till tio procent 2015.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160122