Här jobbar vi

publicerad 27 oktober 2017
- Av Bo Bäckman

Diskussionen om integrationen måste börja med jobben, här i Sverige ska man jobba och göra rätt för sig, det är kanske vår viktigaste värdering att för medla.

Det var sorgligt talande att se den senaste partiledardebatten, och hur många av de olika frågorna som numera kan inledas med att Åkesson får tala om invandring. Hur mycket mer detta ämne engagerar idag än många andra frågor som vi pratar om som politiska. Dominansen märks även i opinionsmätningar.

Allt det här riskerar såklart gå hand i hand med fortsatta framgångar för Sverigedemokraterna, vilket är problematiskt då de i grunden är ett tämligen oseriöst och inkompetent parti med få lösningar. Det finns ett akut behov för de etab lerade partierna att tala om integrationen och de massiva problem vi står inför om vi inte kommer till rätta med den.

Hanna Marie Björklund
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171027


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram