Gröna näringarna viktigare än regeringen förstår

publicerad 8 december 2017
- Av Bo Bäckman

En artikel i Jordbruksaktuellt (28/11) förtydligar det alla bönder förhoppningsvis redan visste. De är viktiga. Den bästa lösningen för klimatet innehåller både jordoch skogsbrukare. Men frågan alla borde ställa sig är: satsningarna på de gröna näringarna, vart har dessa tagit vägen?

Att klimatet blir varmare och att nederbörden ständigt ökar i både frekvens och omfång, är svårt att argumentera emot utan att stå med dumstruten på. Och eftersom det är så här utvecklingen sett ut under de senaste åren, kan vi heller inte förvänta oss några större förändringar åt det andra hållet, även trovärdig forskning har svårt att finna stöd för att det skulle ligga till på något annat sätt.

Denna utveckling innebär att det släpps ut stora mängder koldioxid. Och det är också här lantbrukaren kommer in i bilden. Mer kol behöver bindas i marken, och för att detta ske behövs det satsningar på de gröna näringarna. Naturskadespecialisterna i artikeln uttrycker detta på ett klart vis – denna miljötjänst borde lantbrukaren också få bra betalt för.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171208