Förbjudet att vara kriminell

publicerad 2 augusti 2019
- Av Dennis Johansson

OPINION (VB)

I Sverige är det förbjudet att vara kriminell.
Torsdagen den 25 juli meddelade åklagare Daniel Sunesson att han väcker åtal mot rapparen ASAP Rocky. De senaste veckorna har färgats av följetongen om den internationella kändisen, som blivit något av sommarens stora fars.

Det hela började med att ASAP Rocky häktades i början av juli misstänkt för att tillsammans med två andra personer ha utfört en misshandel under en utekväll i Stockholm. ASAP har erkänt delar av misshandeln, men hävdar att det utfördes som självförsvar.

Rapparen har i förhör sagt att han vet att det var fel att ta lagen i egna händer, men tyckts inte varit tillräckligt övertygad för att låta bli. 
Svenska kändisar har sedan uttalat sig negativt om den juridiska process som pågår. Det är inte bara ett hot mot rättssäkerheten, eftersom de som makthavare aktivt väljer att uttala sig negativt om rättssystemet, utan visar också på ringa förståelse för rättssamhället i stort.
För att citera Annie Lööf: ”I Sverige är det förbjudet att vara kriminell”. Det borde vara en självklarhet även för kändisar att personer ska genomgå utredning om de misstänks ha brutit mot vårt samhälles lagar under tiden de vistas här. 
Att reaktionen blev så stark känns snarare som en oro inför att den svenska imagen ska skadas, än rädsla för en felaktig juridisk process.
Motreaktioner på häktningen har dock kommit från flera håll i världen, inte minst från USA, under fanan ”Free ASAP Rocky”. Flera hävdar att den juridiska processen grundar sig i rasistiska motiv, med anledning av rapparens etniska tillhörighet. 
Rasism är reellt problem och hade det visat sig att det väckta åtalet eller häktningsprocessen varit färgat, skulle situationen kunnat ta en helt annan vändning. Försvarare Slobodan Jovicic ser dock ingen grund i den anklagelsen, vilket verkligen är glädjande.
Donald Trump, med sitt allt för tydliga storebrorskomplex, har där emot i vanlig ordning tagit tillfället i akt att vinna enkla poänger. På Twitter gjorde presidenten för vad som brukar kallas för världens största demokrati, klart att han med ett personligt samtal till Stefan Löven skulle lösa situationen.
Trump erbjöd sig att personligen betala borgen för ASAP Rocky, så länge han släpptes ur häktet. Att Sverige inte har ett borgenssytem var någonting han trots otaliga tjänstemän lyckades missa, eller aktivt valde att struntat i.
Lövens svar, där han meddelande att han inte kunde påverka utgången utan att rättssystemet fick lov att sköta den frågan, är självklart förutsägbart men likväl beundransvärt. 
Att svenskt rättsväsende behandlar en internationellt känd rappare precis som vilken annan människa, bör vi se på med stolthet. Det raserar inte förtroende, det bygger förtroende. 
I Sverige är man lika inför lagen, kändisars eller presidenters påtryckningar till trots. Oavsett om ASAP Rocky döms eller frias, kan man känna trygghet i att processen ska ha gått rätt till.

ANNA EK
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 2 augusti 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande