Förbjud för barns hälsa

publicerad 21 juni 2017
- Av Bo Bäckman

Reklam riktad till barn är ett ofog. Den är ytterst paradoxal genom att den både förmedlar skeva kroppsideal och skräpprodukter som leder till allt annat än dessa så kallade ideal. Så förljugen tillåts tyvärr denna industri vara.

WHO har tidigare uttryckt befogad oro över att allt mer riktad reklam till barn avser skräpmat och läsk. Barnen exponeras ständigt för denna reklam via sociala medier i mobilen och därför ansåg WHO att EU:s medlemsstater skulle lagstifta mot denna digitala marknadsföring riktad till minderåriga eftersom WHO ansåg att den bygger på barnfetmaepidemin.

Även om inte alla barn som upplever skräpmatsreklam drabbas av fetma, så finns det en mängd andra följdeffekter av att äta dessa så kallade näringsfattiga livsmedel som tillsammans med salt och fett, ofta innehar mycket högt sockerinnehåll. Det vill säga, de är inte till för några människor egentligen, men särskilt inte till barn.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622