Förbättrad folkhälsa

publicerad 22 juni 2016
- Av Bo Bäckman

Vad innebär egentligen global folkhälsa och hållbarhet? Detta har det diskuterats 13-14 juni under EAT Stockholm Food forum. En konferens på detta tema ligger rätt i tiden, och om vi ser till deltagarna, är förutsättningarna mycket goda att komma framåt i diskussionerna.

Fetma är en av den samlade folkhälsans största utmaningar. Välmåendet är långt ifrån på några bra nivåer och de politiska åtgärderna för att hjälpa medborgare världen över, omstridda. Sockret är därför hårt angripet och vår folkhälsominister svängde nyligen om hastigt till att förespråka en sockerskatt istället för som tidigare, avvakta. En sådan skatt borde dock stå långt ner på den politiska önskelistan. Forskning har visat att konsumenterna då istället väljer livsmedel med sämre kvalitet. Kunskap genom utbildning väger istället mycket tyngre, att kunna göra hälsomässigt bra val.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160623