Förbättra vården för äldre

publicerad 1 december 2017
- Av Bo Bäckman

Den svenska vården är bra. Visst sker det misstag och felbehandlingarna är för många – en enda felbehandling är ju en för mycket – men generellt visar den svenska vården upp imponerande resultat i en internationell jämförelse. Men det finns områden där svensk vård i ett internationellt perspektiv ligger långt efter.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i en rapport, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre, jämfört vården för äldre mellan olika länder. Undersökningen bygger på en enkätundersökning – i Sverige är det 7000 personer som besvarat undersökningen.

Det finns områden där Sverige utmärker sig positivt. Sverige är till exempel det land där det är minst andel avstått vård på grund av kostnaden, även om det faktiskt är tre procent som uppger att de gjort det. Det finns också områden som blivit bättre jämfört med tidigare – fler av dem som använder två eller fler receptbelagda mediciner har fått en genomgång av medicinerna under det senaste året.

Johan Örjes (C)
Centerpressens Nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171201